About

Games and Interaction research group works on innovation in the design of games and playful interaction.

Expertise center for Games & Game design (EGG)
The Expertise center supports the game industry in gaining knowledge on applied game design.

Contact
Research coordinators:
Ina van der Brug, ina.vanderbrug@hku.nl

Ontwikkeling Hands On

Zoals in de laatste blogpost was te lezen, is de aftrap van het Hands On project alweer een tijdje geleden. Inmiddels heeft een project groep vanuit de HKU al een aantal game concepten voorgelegd aan Roessingh Research & Development (RRD). Dit internationale team met developers, designers en artiest, genaamd Aropa, bestaat uit vier 3e jaars HKU studenten (Claire, Junior, Shirley & Wouter), twee Game & Media Technology (Utrecht Universiteit) studenten (Pieter & Robin), drie Zuid Koreaanse developers van Kachon University (Kim, Song & Park) en één uitwisselingsstudent uit Nieuw-Zeeland van Massey University (SonLa).

Samen hebben zij (zonder de Zuid Koreanen, die weer huiswaarts waren gekeerd) tijdens de midterm beoordeling laten zien hoe ver zij waren met de ontwikkeling van het Hands On project. In de periode van acht weken is het team vooral bezig geweest met het bediscussiëren van een aantal game concepten, en het doen van onderzoek naar de doelgroep. Zoals uit de vorige blogpost is op te maken, zal het Hands On project een game opleveren die kinderen (7 tot 12 jaar) met CP (Cerebral Palsy) helpen met het revalideren van handen en polsen, waarbij de game het revalidatieproces aangenamer en leuker maakt.

Prototype 1

Concept uit vroegere prototype. Het verschuiven van een fysiek blok op een speelplaat, zodat tegenstanders worden tegengehouden.

De game Hands On is geïnspireerd door het ‘tower defense gameplay’ mechanisme, waarbij de speler een object moet verdedigen tegen aanvallende tegenstanders. In Hands On wordt dit gedaan door objecten in de baan van de tegenstander te leggen, waardoor de speler in principe het pad blokkeert. Er wordt gebruikt gemaakt van het Microsoft Kinect systeem, die fysieke objecten door een camera registreert. De patiënt hoort bijvoorbeeld een vierkant blok op een plaat te leggen, die de Kinect dan registreert, en die dan zo in game verschijnt. Dit doet de patiënt door het blok te verschuiven of te roteren, om zo de weg te versperren van tegenstanders.

Hierdoor wordt de fijne hand- en arm-motoriek van de CP patiënten gerevalideerd. Zo zijn er ook verschillende moeilijkheidsgraden. Zoals op de afbeelding te zien is, is het verschuiven ‘makkelijk’. Echter, het is ook de bedoeling dat de blokken worden opgepakt, verplaatst en tot slot omgedraaid worden, waardoor er andere spieren worden gebruikt. Dit maakt het al iets moeilijker en uitdagender voor de patiënt.
Op dit moment is het team bezig met het maken van een prototype dat op de playtest van 17 april bij Roessingh Research and Development zal worden uitgetest. Dit prototype zal er anders uit komen te zien, omdat het team de feedback van de afgelopen meeting van de cliënt heeft verwerkt in het nieuwe ontwerp.

Het huidig ontwerp bij het nieuwste prototype.

Het huidig ontwerp bij het nieuwste prototype.

De cliënt vindt het belangrijk dat de lanes in het gameveld instelbaar zijn. In het eerste ontwerp kwamen de monster in een rechte lijn van links naar rechts. Aan dit ontwerp zaten wat haken en ogen, want de vraag bleef: hoe kon het team de speler uitdagen om het gehele veld te gebruiken? Na lang brainstormen is het projectteam met een nieuw ontwerp gekomen. We hopen dat de patiënt met dit ontwerp meer uitgedaagd wordt om het totale gameveld te gebruiken. Dit zal uit de playtest moeten blijken.

DJ Fiero playtest bij de Hoogstraat

Afgelopen donderdag zijn we met een deel van het DJ Fiero ontwikkelteam vanuit de HKU naar de Hoogstraat afgereisd voor een tweede belangrijke playtest met de doelgroep! Hierbij waren ook therapeuten en onderzoekers aanwezig van De Hoogstraat, en neurowetenschapper Prof. Raymond van Ee. We hebben twee opstellingen gebruikt waardoor het mogelijk was om sneller achter elkaar met meer jongeren te testen. Deze test bestond uit het spelen van een nieuwe versie van DJ Fiero waarin bijna alle gameplay features functioneel waren, met daarnaast een aantal vragen die relevant waren voor de verdere ontwikkeling van het spel op het gebied van spelontwerp, geluid en vormgeving. In de game moesten de testers een aantal oefeningen voltooien die ieder bestonden uit 15 verschillende therapeutisch relevante bewegingen.

Deze playtest verschilde met de vorige playtest vooral doordat de vormgeving en interface al in een verder stadium van ontwikkeling waren en ook was er muziek bij die de oefeningen ondersteunde. Nadat de testers, die tot de doelgroep van kinderen met een niet-aangeboren hersenletsel behoorden, klaar waren met spelen, gaven zij ons zeer bruikbare feedback waarop we verder konden bouwen. Het is natuurlijk voor ons belangrijk om te weten hoe de doelgroep de game ervaart, zodat wij zo goed mogelijk de game kunnen toepassen aan de wensen en belevingswereld van de spelers.

DjFieroPost

Deze afbeelding is afkomstig van een interne playtest.

Zo kwam bijvoorbeeld naar voren dat bepaalde delen van de interface niet duidelijk genoeg waren, waardoor de bedoeling van de oefening niet altijd onmiddellijk duidelijk was. Echter, naarmate de spelers langer speelden werden de oefeningen steeds sneller voltooid. Hierdoor werd het zowel voor hen als voor ons is het een leerzame dag.

Thema onderzoek DJ Fiëro

Opstelling thema onderzoekWe zijn al een tijdje bezig aan DJ Fiëro en een belangrijk aandachtspunt in dit stadium van het ontwikkelproces is de vormgeving. Nadat we in december vorig jaar een prototype van de game al bij de doelgroep hadden getest (zie deze post http://gi.hku.nl/succesvolle-playtest-bij-de-hoogstraat/), gingen we in de tussentijd experimenteren met verschillende thema’s en stijlen. Om meer te weten te komen over de belevingswereld van de doelgroep rondom DJ’s en concerten hebben we een thema onderzoek samengesteld, en zijn Richard en Joeri samen met Joep naar de Hoogstraat terug gegaan om aan zeven jongeren binnen de doelgroep te vragen hoe hun ultieme concert eruit zou zien.

We schotelden de jongeren, meisjes en jongens variërend van 12 tot 18 jaar, een aantal plaatjes voor, waaruit ze visueel hun eigen concert konden samenstellen. Ook mochten ze muziek opzetten die zij bij een optreden zou willen horen.
Bij deze plaatjes hadden wij een aantal thema’s geselecteerd waarvan wij dachten dat ze bij de mogelijke gamestijl zouden kunnen horen, en we hebben ook plaatjes toegevoegd van publiek, om zo een concreter en duidelijk beeld te krijgen hoe voor hen een concert eruit zou zien.

Zo kwamen er een aantal dingen duidelijk naar voren. Vanuit de doelgroep (jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel) bleek dat de meerderheid bij een concert dacht aan een openlucht podium, ’s avonds, met veel mensen als publiek, en een grote lasershow. Thema’s zoals The Matrix (groen/zwarte code en computerchips) en onderwaterwereld (organische figuren) vielen niet in de smaak. Met deze bevindingen kunnen onze artiesten en (muziek) ontwikkelaars weer op weg!

Succesvolle playtest bij De Hoogstraat

In een ietwat ‘underground’ aandoende ruimte in De Hoogstraat hebben we op donderdagochtend 12 december de eerste versie van DJ Fiero getest. Vier jongeren met NAH waren bereid de game te spelen binnen hun fysiotherapie. Tim, Valentijn en Lies waren vanuit HKU aanwezig – met alle benodigde technologie en opnamemateriaal. Joep en José begeleidden vanuit De Hoogstraat de revalidanten. De jongeren – twee meisjes en twee jongens – hebben zo’n tien minuten lang de game gespeeld.


In het geteste prototype moet de speler zijn/haar ledematen op de juist plek op het scherm brengen. Gekleurde ballen representeerden hun armen, benen en ‘riem’, welke gematcht moesten worden met gekleurde ballen op andere plekken op het scherm. Er kon al tot op zekere hoogte ingesteld worden welke oefeningen de game zou genereren. Zo ging voor de bovenbeenspieren de ‘riem’ vaak naar beneden en voor de armspieren bevonden de handjes zich bovenaan in het scherm.

Bevindingen
Na de spelsessies zijn de kinderen geïnterviewd over hun ervaring met de game. De jongeren waren enthousiast en de gameplay bleek motiverend te zijn. Ook waren de houdingen die de spelers aannamen erg geschikt voor hun fysiotherapie. Een veelbelovend resultaat dus! Echter, doordat de game nog erg basic was (veel herhaling en nog weinig spannende graphics), zou de huidige game niet wekenlang boeiend blijven voor de jongeren. Het is nu aan het ontwerpteam  om bij dit prototype een passend en motiverend thema te bedenken. Werk aan de winkel!